o nás úřední deska dražby movitých věcí dražby nemovitostí kontakt

exekutorský úřad hradec králové

Exekutorský úřad Hradec Králové

Exekutorský úřad Hradec Králové soudního exekutora JUDr. Marcely Dvořáčkové zahájil svou činnost 1. října roku 2001, tedy po nabytí účinnosti zákona č. 120/2001 Sb., který činnost soukromých exekutorů umožnil. Sídlem Exekutorského úřadu JUDr. Marcely Dvořáčkové je Hradec Králové, úřad má však celorepublikovou působnost.

Adresa úřadu, telefonické spojení a informace o úředních hodinách

Provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb. pověřuje soudního exekutora exekuční soud na základě exekučního titulu (např. vykonatelná soudní a správní rozhodnutí, vykonatelné rozhodčí nálezy, vykonatelné notářské a exekutorské zápisy, vykonatelné smíry), a to na návrh oprávněného. Exekuční návrh se podává k rukám soudního exekutora. Soud pověří provedením exekuce soudního exekutora, kterého oprávněný určí v exekučním návrhu. K návrhu zasílanému soudnímu exekutorovi buď písemně ve třech vyhotoveních nebo datovou zprávou je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti.

Vzor exekučního návrhu naleznete zde.

.o nás | úřední deska | dražby movitých věcí | dražby nemovitostí | kontakt
Exekutorský úřad Hradec Králové, JUDr. Marcela Dvořáčková, U Soudu 276, Hradec Králové
www.exekuce-hk.cz